سازه کادر وزنه مدل GS430

سازه کادر وزنه مدل GS430

سازه کادر وزنه مدل GS430 سازه کادر وزنه مدل GS430 قاب تولید شده در جنرال کابین است که بخش های مهمی نظیر کف کابین، ترمزهای

سازه کادر وزنه مدل GS410

سازه کادر وزنه مدل GS410

ویژگی‌های سازه کادر وزنه مدل GS410 سازه کادر وزنه مدل GS410 سازه کادر وزنه مدل GS410 تولید شده در جنرال کابین قابی است که بخش

سازه یوک مدل GS330

سازه یوک مدل GS330

سازه یوک کابین آسانسور مدل GS-330 سازه یوک مدل GS330 قابی است که بخش های مهمی نظیر کف کابین، ترمزهای ایمنی، کفشک ها و سیم

سازه یوک مدل GS320

سازه یوک مدل GS320

سازه یوک مدل GS320 مهمترین ویژگی‌های سازه یوک مدل GS320 تنظیم ارتفاع قابلیت افزایش و کاهش ارتفاع ستون های یوک. متریال درجه یک استفاده از

سازه یوک مدل GS310

سازه یوک مدل GS310

سازه یوک کابین آسانسور مدل GS-310 سازه یوک مدل GS310 قابی است که شامل بخش های مهمی نظیر کف کابین، ترمزهای ایمنی، کفشک ها و

یوک کابین آسانسور

یوک کابین آسانسور مدل GS-300 کارفریم کابین آسانسور مدل GS-300 قابی است که بخش های مهمی نظیر کف کابین، ترمزهای ایمنی، کفشک ها و سیم

سبد خرید