سازه کادر وزنه مدل GS430

سازه کادر وزنه مدل GS430

سازه کادر وزنه مدل GS430

سازه کادر وزنه مدل GS430 قاب تولید شده در جنرال کابین است که بخش های مهمی نظیر کف کابین، ترمزهای ایمنی، کفشک ها و سیم بکسل ها به آن متصل می شوند.

جنس کادر وزنه مدل GS430 فلزی است و از استانداردهای لازم مثل کیفیت و استحکام بالا برخوردار است.

ویژگی‌های براکت کابین آسانسور

تنظیم ارتفاع

باویژگی قابلیت افزایش و کاهش ارتفاع ستون های یوک در کابین

متریال درجه یک

بهترین و باکیفیت ترین متریال در تولید کابین 

پیچ و مهره‌ای بودن

استـفاده از پیچ مهره به جای استفاده از جوش 

رنگ

رنگ الکترو استاتیک ضد زنگ کوره ای

وجه تمایز کادر وزنه کابین‌های جنرال‌کابین

سازه کادر وزنه مدل GS430

● از مهمترین ویژگی های کادر وزنه مدل GS430 می توان به قابلیت افزایش و کاهش ارتفاع ستون های یوک اشاره کرد.

● کادر وزنه مدل GS430 قابلیت تعبیه وزنه برای بهبود مرکز ثقل کابین آسانسور می باشد.

● ایزوله کامل کابین با کادر وزنه مدل GS430 به وسیله لاستیک های ضربه گیر.

● تنظیم دقیق دهنه ریل امکان پذیر است.

● نصب انواع پاراشوت های دوطرفه با هوزینگ های مختلف برای این کادر وزنه وجود دارد.

● نصـب پارک پلیت از دیگر مشخصات این محصول است.

● قابـلیت نصب انواع کفشک لغزشی و رولر
استفاده از کفشک های متناسب با ظرفیت و سرعت کابین آسانسور.

● مجهز به کفشک های با لنت بی صدا و ضد سایش.

● امکان تنظیم مجدد فلکه در سر پروژه وجود دارد.

● مهاربند جهت جلوگیری از خروج سیم بکسل در آسانسور های ۲:۱ و ۴:۱ وجود دارد.

● کاوربندی فلکه آسانسور به صورت استاندارد انجام شده است.

● همچنین این کادر وزنه آسانسور قابلیت نصب انواع لودسل را دارد.

● تـعبیه محل قرارگیری تراول کابل و نصب زنجیر جبران برای کادر وزنه آسانسور.

● ضمنا این محصول مجهز به سیستم اعلام پارگی بکسل می باشد.

خرید سازه کادر وزنه مدل GS430

جهت ثبت سفارش می توانید با ما تماس بگیرید.

محصولات مشابه

سازه کادر وزنه مدل GS410

سازه کادر وزنه مدل GS410

ویژگی‌های سازه کادر وزنه مدل GS410

سازه کادر وزنه مدل GS410

سازه کادر وزنه مدل GS410 تولید شده در جنرال کابین قابی است که بخش های مهمی از آسانسور مانند کف کابین، ترمزهای ایمنی، کفشک ها و سیم بکسل ها به آن متصل می شوند.

جنس یوک کابین تولید شده در جنرال کابین فلزی است و از استانداردهای لازم مثل کیفیت و استحکام بالا برخوردار است.

تنظیم ارتفاع

افزایش و کاهش ارتفاع ستون های یوک تولیدی جنرال کابین

متریال درجه یک

اسـتـفاده از از باکیفیت ترین متریال در تولید کابین 

پیچ و مهره‌ای بودن

اسـتفاده از پیچ مهره به جای استفـاده از جوش 

رنگ

 رنگ الکترو استاتیک درجه یک ضد زنگ کوره ای

وجه تمایز سازه کادر وزنه مدل GS410 با دیگر محصولات

● با یکی از بهترین سـازه کادر وزنه مدل GS410 تولید شده در جنرال کابین آشنا شوید:

محصولی بــا قابلیت افزایش و کاهش ارتفاع ستون ها.
● از مهمترین ویژگی های این کادر وزنه می توان به

قابـل تعبیه وزنه برای بهبود مرکز ثقل کابین آسانسورهای مختلف اشاره کرد.
● بـرای این کادر وزنه امکان ایزوله کامل کابین آسانسور

با یوک کابین به وسیله لاستیک های ضربه گیر یا بافرها وجود دارد.
● یکی دیـگر از ویژگی های مهم این محصول تولید شده در جنرال کابین قابلیت تنظیم دقیق دهنه ریل است.

مشـخصات کادر وزنه مدل GS410

● جالب است بدانید که بـرای کادر وزنه تولیدی جنرال کابین امکان نصب انواع پاراشوت های دوطرفه

بـا هوزینگ های مختلف در کابین آسانسور وجود دارد.
● جنرال کابین برای این محصول قابلیت نصب پارک پلیت را فراهم کرده است.
●این مجموعه با اضافه کردنقابلیت نصب انواع کفشک لغزشی و رولر،

استفاده از کفشک های متناسب با ظرفیت و سرعت بهتر را امکان پذیر کرده است.
● مدل کفشک های به کار برده شده برای این کادر با لنت بی صدا و ضد سایش(لغزشی) می باشند.
● قـابلیت تنظیم مجدد فلکه در سر پروژه برای این کادر وزنه تولیدی جنرال کابین وجود دارد.
● برای کادرهای تولیدی جنرال کابین مهاربندی جهت جلوگیری از خروج سیم بکسل در آسانسور های ۲:۱ و ۴:۱  تولید شده است.
● کاور بندی فلکه کادر وزنه مدل GS410 به صورت استاندارد می باشد.
● این سـازه کادر وزنه مدل GS410 قابلیت نصب انواع لودسل را دارد.
● محل مشخصی برای تعبیه و قرارگیری تراول کابل و نصب زنجیر جبران در این کادر وجود دارد.
● در این محصول سیستم اعلام پارگی بکسل وجود دارد.

سفارش کادر وزنه مدل GS410

جهت ثبت سفارش می توانید با کارشناسان ما در جنرال کابین تماس بگیرید.

محصولات مشابه

سازه یوک مدل GS330

سازه یوک مدل GS330

سازه یوک مدل GS330

سازه یوک مدل GS330 قابی است که بخش های مهمی نظیر کف کابین، ترمزهای ایمنی، کفشک ها و سیم بکسل ها به آن متصل می شوند. جنس این محصول تولیدی جنرال کابین فلزی است و باید از استانداردهای لازم مثل کیفیت و استحکام بالا برخوردار باشد.

ویژگی‌های یوک آسانسور

تنظیم ارتفاع

قابلیت افزایش و کاهش ارتفاع ستون های یوک.

متریال درجه یک

استفاده از از باکیفیت ترین متریال در تولید کابین 

پیچ و مهره‌ای بودن

استفاده از پیچ مهره به جای استفاده از جوش 

رنگ

استفاده از رنگ الکترو استاتیک زد زنگ کوره ای

وجه تمایز یوک های جنرال‌کابین

سازه یوک مدل GS330

● از مهمترین ویژگی های یوک مدل GS330 می توان به قابلیت افزایش و کاهش ارتفاع ستون های یوک کابین آسانسور اشاره کرد.
● همچنین، قابلیت تعبیه وزنه برای بهبود مرکز ثقل کابین آسانسور از مهمترین ویژگی های این محصول است.
● ایزوله کامل کابین با یوک مدل GS330 به وسیله لاستیک های بافرهای با کیفیت.
● قابلیت تنظیم دقیق دهنه ریل.
● ازدیگر مشخصات مهم این محصول می توان به قابلیت نصب انواع پاراشوت های دوطرفه با هوزینگ های مختلف اشاره کرد.
● اما قابلیت نصب پارک پلیت از دیگر مشخصات این محصول جنرال کابین است .
● قابلیت نصب اونواع کفشک لغزشی و رولر
استفاده از کفشک های متناسب با ظرفیت و سرعت.
● کفشک های با لنت بی صدا و ضد سایش(لغزشی).
● این یوک مدل GS330 قابلیت تنظیم مجدد فلکه در سر پروژه دارد.
● یوک مدل GS330 دارای مهاربند جهت جلوگیری از خروج سیم بکسل در آسانسور های ۲:۱ و ۴:۱ .
● کاور بندی فلکه یوک مدل GS330 به صورت استاندارد.
● ضمنا، این یوک قابلیت نصب انواع لودسل دارد.
● تعبـیه محل قرارگیری تراول کابل و نصب زنجیر جبران.
● این یوک مدل GS330 مجهز به سیستم اعلام پارگی بکسل می باشد.

خرید سازه یوک مدل GS330

جهت کسب اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید.

محصولات مشابه

سازه یوک مدل GS320

سازه یوک مدل GS320

سازه یوک مدل GS320

مهمترین ویژگی‌های سازه یوک مدل GS320

تنظیم ارتفاع

قابلیت افزایش و کاهش ارتفاع ستون های یوک.

متریال درجه یک

استفاده از از باکیفیت ترین متریال در تولید کابین 

پیچ و مهره‌ای بودن

استفاده از پیچ مهره به جای استفاده از جوش 

رنگ

استفاده از رنگ الکترو استاتیک زد زنگ کوره ای

سازه یوک مدل GS320

وجه تمایز براکت های جنرال‌کابین

● در یوک مدل GS320 امـکان افزایش و کاهش ارتفاع ستون ها وجود دارد. 
● همچنین این محصول قابـلیت تعبیه وزنه برای بهبود مرکز ثقل کابین آسانسور دارد.
● ایزوله کامل کابین با سازه یوک مدل GS320 و لاستیک های ضربه گیر امکان پذیر شده است.
● ازدیگر قابـلیت های این سازه می توان به تنظیم دقیق دهنه ریل آسانسور اشاره کرد.
● ضمنا نــصب انواع پاراشوت های دو طرفه با هوزینگ های مختلف در کابین آسانسور سازگار است.
● وقـابلـیت نصب پارک پلیت برای این محصول امکان پذیر شده است.
● برای نصـب انواع کفشک لغزشی و رولرها با یوک مدل GS320 امکان پذیر است.
مجـهز به کفشک های متناسب با ظرفیت و سرعت کابین آسانسور.

● استفـاده از کفشک هایی با لنت بی صدا و ضد سایش.
● امـکـان تنظیم مجدد فلکه آسانسور سر پروژه برای این محصول وجود دارد.
● یوک کابین تولید شده در جنرال کابین مـجهز به مهاربنـد جهت جلوگیری از خروج سیم بکسل در آسانسور های ۲:۱ و ۴:۱ می باشد.

نصب سازه یوک مدل GS320

جهت کسب اطلاعات بیشتر و ثبت سفارش و یا نصب این محصول می توانید با کارشناسان ما در جنرال کابین تماس بگیرید.

تمامی محصولات و قطعات و کابین های طراحی شده و تولید شده در این مجموعه از بهترین متریال می باشند.

می توانید برای دیدن کاتالوگ این محصول و سایر محصولات موجد در جنرال کابین تماس بگیرید.

جنرال کابین بزرگترین تولیدکننده انواع کابین آسانسور.

محصولات مشابه

سازه یوک مدل GS310

سازه یوک مدل GS310

سازه یوک کابین آسانسور مدل GS-310

سازه یوک مدل GS310 قابی است که شامل بخش های مهمی نظیر کف کابین، ترمزهای ایمنی، کفشک ها و سیم بکسل ها به آن متصل می شوند، می باشد. جنس این سازه کابین از فلز است و دارای  استانداردهای لازم مثل کیفیت و استحکام بالا می باشد.

ویژگی‌های براکت آسانسور

تنظیم ارتفاع

قابلیت افزایش و کاهش ارتفاع ستون های یوک.

متریال درجه یک

استفاده از از باکیفیت ترین متریال در تولید کابین 

پیچ و مهره‌ای بودن

استفاده از پیچ مهره به جای استفاده از جوش 

رنگ

استفاده از رنگ الکترو استاتیک زد زنگ کوره ای

سازه یوک مدل GS310

وجه تمایز براکت های جنرال‌کابین

مهمترین ویژگی های سازه یوک مدل GS310 تولید شده در جنرال کابین:

● قـابلیت افزایش و کاهش ارتفاع ستون های سازه یوک مدل GS310 .
● تعبیه وزنه برای بهبود مرکز ثقل کابین.
● ایجاد ایزوله کامل کابین(با استفاده از لاستیک های ضربه گیر) با یوک.
● قابلیـت تنظیم دقیق دهنه ریل.
● امـکان نصب انواع پاراشوت های دوطرفه با هوزینگ های مختلف در یوک کابین.
● نصب پارک پلیت.
● قابلیت نصب انواع کفشک لغزشی و رولر.
استفاده از کفشک های متناسب با ظرفیت و سرعت.
● کفشک هایی با لنت بی صدا و ضد لغزش.
● تنظیم مجدد فلکه در سر پروژه امکان پذیر است.
● مهاربند جهت جلوگیری از خروج سیم بکسل در آسانسور های ۲:۱ و ۴:۱ .
● کاور بندی استاندارد فلکه.
● نصب انواع لودسل.
● تـعبیه محل قرارگیری تراول کابل و نصب زنجیر جبران.
● مجهز سیستم اعلام پارگی بکسل.

شما می توانید جهت کسب اطلاعات بیشتر برای سفارش سازه یوک مدل GS310 با ما تماس بگیرید.

این قطعه با متریال درجه یک و با کیفیت طراحی و تولید شده است.

تمامی قطعات تولید شده در جنرال کابین دارای استاندارد می باشد.

محصولات مشابه

پایه موتور مدل GS510

پایه موتور مدل GS510

پایه موتور کابین آسانسور مدل GS-510

سیستم آسانسور از قسمت‌ها و تجهیزات گوناگونی تشکیل شده است. یکی از این قسمت‌ها که طراحی و ساخت آن بسیار مهم است، شاسی موتور آسانسور است. پایه موتور یک سازه‌ی فلزی است که موتور آسانسور بر روی آن قرار می‌گیرد. علاوه بر موتور بر روی شاسی موتور، فلکه هرزگر نیز قرار می‌گیرد. بطور کلی می‌توان گفت وزن کابین آسانسور، سیم بکسل و سایر قطعات مکانیکی آسانسور بر روی پایه موتور آسانسور قرار دارد.

ویژگی‌های پایه موتور مدل GS510

سفارسی سازی

سفارسی سازی مطابق با سرعت و ضرفیت آسانسور

متریال درجه یک

استفاده از از باکیفیت ترین متریال در تولید کابین 

پیچ و مهره‌ای بودن

استفاده از پیچ مهره به جای استفاده از جوش 

رنگ

استفاده از رنگ الکترو استاتیک زد زنگ کوره ای

پایه موتور مدل GS510

وجه تمایز پایه موتور جنرال‌کابین

●سفارشی سازی پایه موتور مدل GS510 مطابق با سرعت و ظرفیت آسانسور
●محاسبه الفا مطابق با سرعت و ظرفیت آسانسور
●قابلیت نصب فلکه هرزه گرد و ریورس
●قابلیت تنظیم دقیق فلکه های هرزه گرد
●نصب لاستیک ضربه گیر
●در نظر گرفتن محل قرار گیری گاورنر (پایه گاورنر) در صورت لزوم.

پایه موتور مدل GS510 با قیمت مناسب در جنرال کابین قابل سفارش می باشد.

این محصول با بهترین متریال طراحی و تولید شده و با قیمت مناسب به فروش می رسد.

ویژگی پایه موتور آسانسور GS-510

پایه موتور آسانسور GS-510 از قطعات مهم تولیدی شرکت جنرال کابین است که با طراحی خاص و منحصر به فرد، به گونه ای تولید شده که می تواند تمامی قطعات مهم مانند موتور آسانسور، گیربکس و غیره را روی خود تحمل کند.

این قطعات با دقت نصب و مونتاژ می شوند و هرگونه مشکل در نصب این قطعات می تواند حادثه آفرین باشد.

خرید پایه موتور آسانسور GS-510

همانطور که گفتیم، این قطعه از موتور آسانسور، در مدل GS-510 در شرکت جنرال کابین موجود است.

این قطعه از استحکام و مقاومت بالایی برخوردار است و می تواند قطعات مهم را به راحتی تحمل کند.

در واقع وزن قطعات مهم مثل موتور آسانسور و وزن گیربکس و دیگر قطعات روی این شاسی قرار می گیرد و استحکام آن باید به قدری باشد که هیچ یک از این قطعات از روی آن نیفتد.

آهن به کار رفته در تولید این قطعه، آهن درجه یک است و به صورت یکدست و صاف تولید می شود.

همچنین در جوشکاری، که مهمترین بخش تولید این قطعه است، تمامی بخش ها با دقت بالا جوشکاری می شود تا سطحی یکدست و صاف بدست بیاید.

قطعات سازنده پایه موتور آسانسور

از مهمترین قطعاتی که در ساخت شاسی موتور آسانسور استفاده می شود، می توان به موارد زیر اشاره کرد:

 • ناودانی صنعتی
 • تیرآهن- بال پهن
 • تیرآهن-بال باریک
 • قوطی صنعتی
 • نبشی
 • ورق آهن

فروش پایه موتور آسانسور GS-510

شاسی موتور آسانسور با صیقل کافی و جوشکاری دقیق در مجموعه جنرال کابین با قیمت مناسب به فروش می رسد.

این قطعه با دقت فراوان جوشکاری شده و پس از فیکس شدن قطعات روی آن، لرزش هایی را که به کابین آسانسور وارد می شود را گرفته و مانع از لرزیدن کابین آسانسور می شود.

برای خرید پایه موتور آسانسور GS-510 می توانید با کارشناسان ما در شرکت جنرال کابین با شماره های ۴۶۸۶۰۰۲۴-۰۲۱  و ۹۶۷۴۱۰۲-۰۹۱۲ و ۴۶۸۶۰۰۳۴-۰۲۱  تماس بگیرید.

مشخصات پایه موتور آسانسور GS510

 • سفارشی سازی مطابق با سرعت و ظرفیت آسانسور

 • قابلیت نصب فلکه ریورس و فلکه هرزگرد
 • نصب لاستیک ضربه گیر
 • برای نمایش تمام ویژگی های منحصر بفرد این سازه کاتالوگ ویژه GS-510 را از اینجا دانلود نمایید

محصولات مشابه

پایه موتور مدل GS540

پایه موتور مدل GS540

پایه موتور کابین آسانسور مدل GS-540

سیستم آسانسور از قسمت‌ها و تجهیزات گوناگونی تشکیل شده است. یکی از این قسمت‌ها که طراحی و ساخت آن بسیار مهم است، شاسی موتور آسانسور است. پایه موتور یک سازه‌ی فلزی است که موتور آسانسور بر روی آن قرار می‌گیرد. علاوه بر موتور بر روی شاسی موتور، فلکه هرزگر نیز قرار می‌گیرد. بطور کلی می‌توان گفت وزن کابین آسانسور، سیم بکسل و سایر قطعات مکانیکی آسانسور بر روی پایه موتور آسانسور قرار دارد.

ویژگی‌های پایه موتور مدل GS540

سفارشی

سفارسی سازی مطابق با سرعت و ضرفیت آسانسور

متریال درجه یک

استفاده از از باکیفیت ترین متریال در تولید کابین 

پیچ و مهره‌ای بودن

استفاده از پیچ مهره به جای استفاده از جوش 

رنگ

استفاده از رنگ الکترو استاتیک زد زنگ کوره ای

پایه موتور مدل GS540

وجه تمایز پایه موتورهای جنرال‌کابین

●سفارشی سازی مطابق با سرعت و ظرفیت آسانسور
●محاسبه الفا مطابق با سرعت و ظرفیت آسانسور
●قابلیت نصب فلکه هرزه گرد و ریورس
●قابلیت تنظیم دقیق فلکه های هرزه گرد
●نصب لاستیک ضربه گیر
●در نظر گرفتن محل قرار گیری گاورنر (پایه گاورنر) در صورت لزوم

پایه موتور مدل GS540 با قیمت مناسب و طراحی بی نظیر در جنرال کابین قابل سفارش می باشد.

برسی پایه موتور آسانسور مدل GS-540

پایه موتور GS540 از قطعات مهم آسانسور است که موتور و قطعاتی مانند گیربکس را روی خود ثابت نگه می دارد.

با نگه داشتن موتور آسانسور روی خود، دیگر وزن سنگین موتور روی آسانسور احساس نمی شود.

این قطعه با کیفیت عالی و قیمت مناسب در شرکت آسانسور سازی جنرال کابین به فروش می رسد.

خرید پایه موتور GS540

این قطعه با قیمت مناسب و مطابق با سفارش مشتری تولید می شود.

شاسی موتور آسانسور با سرعت و ظرفیت کابین آسانسور تطابق دارد و می توان روی آن ریورس و فلکه هرزگرد آسانسور را نصب کرد.

اگر از مشتریان همیشگی یا مشتریان جدید شرکت جنرال کابین هستید، باید به شما بگوییم که این قطعه مطابق با استانداردهای آسانسور سازی بین المللی ساخته می شود.

از مهمترین ویژگی های این قطعه تولیدی شرکت جنرال کابین می توان به جنس مستحکم و مقاومت بالای آن اشاره کرد.

این قطعه به گونه ای تولید شده است که بتواند وزن موتور آسانسور را تا حد زیادی تحمل کند.

اما کلیدی ترین ویژگی های این قطعه عبارتند از:

 • جذب لرزش و ارتعاش
 • عدم انتقال لرزش و ارتعاش های مختلف به کابین آسانسور
 • حفظ کردن فاصله مناسب بین قطعات آسانسور
 • حفظ کردن زوایه آلفا

نصب پایه موتور GS540

هنگامی که قرار است این قطعه در جای خود نصب شود، باید جوشکاری شود.

جوشکاری درست و اصولی به منظور قرارگیری قطعاتی مانند موتور، ترمز و گیربکس روی شاسی انجام می شود.

اگر جوشکاری به هر دلیلی درست پیش نرود، مشکلات بزرگی برای آسانسور پیش می آید که مهمترین آن، افتادن موتور آسانسور است.

پس انتخاب قطعه ای مقاوم و استاندارد، نه تنها از هزینه های مالی که از خطرات جانی می کاهد.

پس از انتخاب، نصب دقیق و حرفه ای این قطعه از شرایط مهم نصب پایه موتور آسانسور می باشد.

فروش پایـه موتور آسانسور GS540

مشتریان عزیز شرکت جنرال کابین می توانند برای اطلاع از قیمت و شرایط خرید پایه موتور GS540 با کارشناسان ما در این مجموعه تماس بگیرند.

ویژگی های مهم پایه موتور آسانسور GS-540 
 • سفارشی سازی مطابق با سرعت و ظرفیت آسانسور

 • قابلیت نصب فلکه ریورس و فلکه هرزگرد
 • نصب لاستیک ضربه گیر
 • برای نمایش تمام ویژگی های منحصر بفرد این سازه کاتالوگ ویژه GS-540 را از اینجا دانلود نمایید

محصولات مشابه

کارفریم کابین آسانسور مدل GS-300

کارفریم کابین آسانسور مدل GS-300

یوک کابین آسانسور مدل GS-300

کارفریم کابین آسانسور مدل GS-300 قابی است که بخش های مهمی نظیر کف کابین، ترمزهای ایمنی، کفشک ها و سیم بکسل ها به آن متصل می شوند. جنس یوک کابین تولید شده در جنرال کابین فلزی است و باید از استانداردهای لازم مثل کیفیت و استحکام بالا برخوردار باشد.

ویژگی‌های یوک آسانسور

تنظیم ارتفاع

قابلیت افزایش و کاهش ارتفاع ستون های یوک.

متریال درجه یک

استفاده از از باکیفیت ترین متریال در تولید کابین 

پیچ و مهره‌ای بودن

استفاده از پیچ مهره به جای استفاده از جوش 

رنگ

استفاده از رنگ الکترو استاتیک زد زنگ کوره ای

وجه تمایز یوک های جنرال‌کابین

● قابلیت افزایش و کاهش ارتفاع ستون های کارفریم کابین آسانسور مدل GS-300 .
● قابلیت تعبیه وزنه برای بهبود مرکز ثقل کابین.
● ایزوله کامل کابین با یوک به وسیله لاستیک های ضربه گیر.
● قابلیت تنظیم دقیق دهنه ریل.
● قابلیت نصب انواع پاراشوت های دوطرفه با هوزینگ های مختلف.
● قابلیت نصب پارک پلیت.
● قابلیت نصب اونواع کفشک لغزشی و رولر.
استفاده از کفشک های متناسب با ظرفیت و سرعت.
● کفشک های با لنت بی صدا و ضد سایش(لغزشی).
● قابلیت تنظیم مجدد فلکه در سر پروژه.
● مهاربند جهت جلوگیری از خروج سیم بکسل در آسانسور های ۲:۱ و ۴:۱ .
● کاور بندی فلکه به صورت استاندارد.
● قابلیت نصب انواع لودسل.
● تعبیه محل قرارگیری تراول کابل و نصب زنجیر جبران.
● سیستم اعلام پارگی بکسل.

کارفریم کابین آسانسور مدل GS-300 با قیمت مناسب و طراحی بی نظیر در جنرال کابین قابل سفارش می باشد.

محصولات مشابه

کادر وزنه کابین آسانسور مدلGS-400

کادر وزنه کابین آسانسور مدلGS-400

کادر وزنه کابین آسانسور مدل GS-400

کادر وزنه کابین آسانسور مدلGS-400 قابی است که بخش های مهمی نظیر کف کابین، ترمزهای ایمنی، کفشک ها و سیم بکسل ها به آن متصل می شوند. جنس یوک کابین فلزی است و از استانداردهای لازم مثل کیفیت و استحکام بالا برخوردار است.

ویژگی‌های کادر وزنه آسانسور

تنظیم ارتفاع

قابلیت افزایش و کاهش ارتفاع ستون های یوک.

متریال درجه یک

استفاده از از باکیفیت ترین متریال در تولید کابین 

پیچ و مهره‌ای بودن

استفاده از پیچ مهره به جای استفاده از جوش 

رنگ

استفاده از رنگ الکترو استاتیک زد زنگ کوره ای

کادر وزنه کابین آسانسور مدلGS-400

وجه تمایز کادر وزنه جنرال‌کابین

قابلیت افزایش طول قاب وزنه بصورت #ماژولار
●قابلیت وزنه گذاری تا بالاترین ارتفاع
●کاور بندی فلکه بصورت استاندارد
●قابلیت تنظیم دقیق دهنه ریل با کفشک های قابل رگلاژ
●دارای #کفشک های کمکی
●تعبیه محب نصب #زنجیر جبران
●دارای پلیت محل قرار گیری بافر
●سوراخ گذاری سر بکسل متناسب با نوع #فلکه موتور و سر بکسل
● مهاربند جهت جلوگیری از خروج سیم بکسل در آسانسور های ۲:۱ و ۴:۱ 

محصولات مشابه

کاراسلینگ کابین آسانسور کششی

کارسلینگ کابین آسانسور مدل GS-700

کارسلینگ کابین آسانسور مدل GS-700

یوک کابین آسانسور قابی است که بخش های مهمی نظیر کف کابین، ترمزهای ایمنی، کفشک ها و سیم بکسل ها به آن متصل می شوند. جنس یوک کابین فلزی است و باید از استانداردهای لازم مثل کیفیت و استحکام بالا برخوردار باشد.

ویژگی‌های کارسلینگ آسانسور

تنظیم ارتفاع

قابلیت افزایش و کاهش ارتفاع ستون های یوک.

متریال درجه یک

استفاده از از باکیفیت ترین متریال در تولید کابین 

پیچ و مهره‌ای بودن

استفاده از پیچ مهره به جای استفاده از جوش 

رنگ

استفاده از رنگ الکترو استاتیک زد زنگ کوره ای

کاراسلینگ کابین آسانسور کششی

وجه تمایز کارسلینگ های جنرال‌کابین

● قابلیت تغییر ارتفاع،طول و عرض.
● قابلیت تنظیم مجدد دسته پایین کارفریم و ارتفاع ستون.
● قابلیت نصب انواع پاراشوت های دو طرفه با هوزینگ های مختلف.
● قابلیت نصب انواع لودسل
● ساخت به صورت ریل معمولی و معکوس.
● طراحی کارفریم لیفتراکی مخصوص MRL.
● مناسب برای آسانسور های مسافری و باربر.
● مجهز به سیستم تحریک پاراشوت در صورت پاره شدن سیم بکسل.
● استفاده از کفشک با چدن نشکن ولنت تفلون.
● استفاده از رولر های تخصصی.
● سوییچ تشخیص پارگی بکسل.

شما می توانید برای اطلاع از قیمت و شرایط سفارش و خرید کارسلینگ کابین آسانسور مدل GS-700 با کارشناسان ما در جنرال کابین تماس بگیرید.

کارشناسان ما در جنرال کابین به صورت حرفه ای و با ارائه مشاوره دقیق به شما کمک می کنند تا بهترین انتخاب را برای کابین آسانسور خود داشته باشید.

محصولات مشابه