محصولات جنرال کابین

شهر آسانسور جنرال

اولین شهر مجازی آسانسور در صنعت آسانسور کشور

شهر آسانسور جنرال

اولین شهر مجازی آسانسور در صنعت آسانسور کشور

کارخانه جنرال کابین

1500m2

مساحت کارخانه

1500m2

مساحت کارخانه

1500m2

مساحت کارخانه

1500m2

مساحت کارخانه

1500m2

مساحت کارخانه

1500m2

مساحت کارخانه

15000m

مساحت کارخانه

2000

ظرفیت تولید سالانه

120

تعداد نفرات

گروه صنعتی جنرال کابین، کارخانه ای به مساحت بیش از 15هزار متر مربع واقع در غرب تهران (شهرک صنعتی شهر قدس) با بـیــش از 100 نـیــرو مـــتــخــــصــص و مهندسین دانشگاه های برتر کشور میباشد که توانسته تاکنون در بیش از یک هزار پروژه شاخص در ایران و دیگر کشورها به ارائه کابین و خدمات بپردازد.

15000m

مساحت کارخانه

2000

ظرفیت تولید سالانه

120

تعداد نفرات

گروه صنعتی جنرال کابین، کارخانه ای به مساحت بیش از 15هزار متر مربع واقع در غرب تهران (شهرک صنعتی شهر قدس) با بـیــش از 100 نـیــرو مـــتــخــــصــص و مهندسین دانشگاه های برتر کشور میباشد که توانسته تاکنون در بیش از یک هزار پروژه شاخص در ایران و دیگر کشورها به ارائه کابین و خدمات بپردازد.

چرا جنرال کابین؟

جدیدترین مطالب

رویدادهای سالانه

سبد خرید