• کابین آسانسور Roma
  • کابین آسانسور Roma
  • کابین آسانسور Roma
  • کابین آسانسور Roma

متریال استفاده شده

کاربری پیشنهادی:

مسکونی ، اداری

نوع قرارگیری درب:

تک درب

جایگیری شستی

تزئینات کابین

کف

دیواره ها

سقف

نورپردازی

رنگ بندی های متفاوت کابین

کابین آسانسور Roma

کاربری پیشنهادی:

مسکونی ، اداری

نوع قرارگیری درب :

تک درب

متریال استفاده شده

شستی

کف

سقف
نورپردازی
دیوارها
تزئینات
پخش ویدیو

رنگ بندی های متفاوت کابین

ویدئو محصول

مشخصات فنی

کاربری کابین آسانسور

بــا توجــه بــه افزایــش اســتفاده از خطــوط و حجـم هـای منحنـی شـکل در نمـای سـاختمان و همچنیـن اسـتفاده از شیشـه هـای مشـکی و سـنگ هـای سـفید و مشـکی در فضـا های داخلـی، رومـا انتخـاب مناسـبی بـرای ایـن نـوع از ســبک معماریســت. در رومــا نــور مســتقیم وجــود نــدارد بــه طــوری کــه حــس آرامــش خاصــی را بــه مســافرین منتقــل مــی کنــد.

متریال سازنده کابین

سنگ گرانیت مشکی نطنز، شیشه های سکوریت 6 و 8 میلیمتر خم شده انـحـصـاری جـنرال کابین با پوشش رنگ کوره ای، پنل های فلزی انحصاری جنرال کابین با پوشش نوع خاصی از رنگ، لایــن نـوری با رزولوشن 350 پـیـکـسـل، دارای هیت سینک، سقف استیل مشکی نگیر با ضـخـامت 1 میلیمتر با رزولوشن سوپر 8k ، پنل های طرفین درب کابین استیل میرور مشکی نگـیـر با ضـخـامت 1 میلیمتر با رزولوشن سوپر 8k

نوع درب کابین

ارتفاع درب تناسبی از عرض درب می باشد به طوری که اگر عرض ورودی 80 سانتی متر باشد ارتفاع مفید پیشنهادی باید 210 سانتیمتر باشد به همین ترتیب در عرض های مختلف باید ارتفاعات مفید دیگری در نظر گرفته شود. محل قرار گیری درب کابین و طبقه به صورتی باشد که پنل های طرفین درب کابین )دماغه ( ایجاد شود و سایز مناسبی داشته باشد منظور از سایز مناسب حداقل 15سانتیمتر است.

مشاوره و طراحی رایگان کابین آسانسور شما

ما بصورت کــامــلا رایــگــان کابین آســانــســور شما رو طراحی میکنیم. برای مشاوره با شماره های زیر در تماس باشید 

09129674102   91091200 (021)

کابین های مشابه

مدل ریبون
مدل موناکو
مدل راک
مدل تیتان

سوالات متداول

سوالات عمومی
نوع درب کابین
من یک آیتم محتوا هستم. برای ویرایش بر روی دکمه کلیک کنید. لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان وب و گرافیک هیولای وردپرس است. چاپگرها و متون بلکه روزنامه و مجله در ستون و سطرآنچنان که لازم است
نوع درب کابین
من یک آیتم محتوا هستم. برای ویرایش بر روی دکمه کلیک کنید. لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان وب و گرافیک هیولای وردپرس است. چاپگرها و متون بلکه روزنامه و مجله در ستون و سطرآنچنان که لازم است
نوع درب کابین
من یک آیتم محتوا هستم. برای ویرایش بر روی دکمه کلیک کنید. لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان وب و گرافیک هیولای وردپرس است. چاپگرها و متون بلکه روزنامه و مجله در ستون و سطرآنچنان که لازم است
سبک معماری کابین آسانسور G01
من یک آیتم محتوا هستم. برای ویرایش بر روی دکمه کلیک کنید. لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان وب و گرافیک هیولای وردپرس است. چاپگرها و متون بلکه روزنامه و مجله در ستون و سطرآنچنان که لازم است
سوالات فنی
نوع درب کابین
من یک آیتم محتوا هستم. برای ویرایش بر روی دکمه کلیک کنید. لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان وب و گرافیک هیولای وردپرس است. چاپگرها و متون بلکه روزنامه و مجله در ستون و سطرآنچنان که لازم است
نوع درب کابین
من یک آیتم محتوا هستم. برای ویرایش بر روی دکمه کلیک کنید. لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان وب و گرافیک هیولای وردپرس است. چاپگرها و متون بلکه روزنامه و مجله در ستون و سطرآنچنان که لازم است
نوع درب کابین
من یک آیتم محتوا هستم. برای ویرایش بر روی دکمه کلیک کنید. لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان وب و گرافیک هیولای وردپرس است. چاپگرها و متون بلکه روزنامه و مجله در ستون و سطرآنچنان که لازم است
سبک معماری کابین آسانسور G01
من یک آیتم محتوا هستم. برای ویرایش بر روی دکمه کلیک کنید. لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان وب و گرافیک هیولای وردپرس است. چاپگرها و متون بلکه روزنامه و مجله در ستون و سطرآنچنان که لازم است
سبد خرید