GS430

سازه کادر وزنه مدل GS430

سازه کادر وزنه مدل GS430

سازه کادر وزنه مدل GS430 قاب تولید شده در جنرال کابین است که بخش های مهمی نظیر کف کابین، ترمزهای ایمنی، کفشک ها و سیم بکسل ها به آن متصل می شوند.

جنس کادر وزنه مدل GS430 فلزی است و از استانداردهای لازم مثل کیفیت و استحکام بالا برخوردار است.

ویژگی‌های براکت کابین آسانسور

تنظیم ارتفاع

باویژگی قابلیت افزایش و کاهش ارتفاع ستون های یوک در کابین

متریال درجه یک

بهترین و باکیفیت ترین متریال در تولید کابین 

پیچ و مهره‌ای بودن

استـفاده از پیچ مهره به جای استفاده از جوش 

رنگ

رنگ الکترو استاتیک ضد زنگ کوره ای

وجه تمایز کادر وزنه کابین‌های جنرال‌کابین

سازه کادر وزنه مدل GS430

● از مهمترین ویژگی های کادر وزنه مدل GS430 می توان به قابلیت افزایش و کاهش ارتفاع ستون های یوک اشاره کرد.

● کادر وزنه مدل GS430 قابلیت تعبیه وزنه برای بهبود مرکز ثقل کابین آسانسور می باشد.

● ایزوله کامل کابین با کادر وزنه مدل GS430 به وسیله لاستیک های ضربه گیر.

● تنظیم دقیق دهنه ریل امکان پذیر است.

● نصب انواع پاراشوت های دوطرفه با هوزینگ های مختلف برای این کادر وزنه وجود دارد.

● نصـب پارک پلیت از دیگر مشخصات این محصول است.

● قابـلیت نصب انواع کفشک لغزشی و رولر
استفاده از کفشک های متناسب با ظرفیت و سرعت کابین آسانسور.

● مجهز به کفشک های با لنت بی صدا و ضد سایش.

● امکان تنظیم مجدد فلکه در سر پروژه وجود دارد.

● مهاربند جهت جلوگیری از خروج سیم بکسل در آسانسور های ۲:۱ و ۴:۱ وجود دارد.

● کاوربندی فلکه آسانسور به صورت استاندارد انجام شده است.

● همچنین این کادر وزنه آسانسور قابلیت نصب انواع لودسل را دارد.

● تـعبیه محل قرارگیری تراول کابل و نصب زنجیر جبران برای کادر وزنه آسانسور.

● ضمنا این محصول مجهز به سیستم اعلام پارگی بکسل می باشد.

خرید سازه کادر وزنه مدل GS430

جهت ثبت سفارش می توانید با ما تماس بگیرید.

محصولات مشابه

GS410

سازه کادر وزنه مدل GS410

ویژگی‌های سازه کادر وزنه مدل GS410

سازه کادر وزنه مدل GS410

سازه کادر وزنه مدل GS410 تولید شده در جنرال کابین قابی است که بخش های مهمی از آسانسور مانند کف کابین، ترمزهای ایمنی، کفشک ها و سیم بکسل ها به آن متصل می شوند.

جنس یوک کابین تولید شده در جنرال کابین فلزی است و از استانداردهای لازم مثل کیفیت و استحکام بالا برخوردار است.

تنظیم ارتفاع

افزایش و کاهش ارتفاع ستون های یوک تولیدی جنرال کابین

متریال درجه یک

اسـتـفاده از از باکیفیت ترین متریال در تولید کابین 

پیچ و مهره‌ای بودن

اسـتفاده از پیچ مهره به جای استفـاده از جوش 

رنگ

 رنگ الکترو استاتیک درجه یک ضد زنگ کوره ای

وجه تمایز سازه کادر وزنه مدل GS410 با دیگر محصولات

● با یکی از بهترین سـازه کادر وزنه مدل GS410 تولید شده در جنرال کابین آشنا شوید:

محصولی بــا قابلیت افزایش و کاهش ارتفاع ستون ها.
● از مهمترین ویژگی های این کادر وزنه می توان به

قابـل تعبیه وزنه برای بهبود مرکز ثقل کابین آسانسورهای مختلف اشاره کرد.
● بـرای این کادر وزنه امکان ایزوله کامل کابین آسانسور

با یوک کابین به وسیله لاستیک های ضربه گیر یا بافرها وجود دارد.
● یکی دیـگر از ویژگی های مهم این محصول تولید شده در جنرال کابین قابلیت تنظیم دقیق دهنه ریل است.

مشـخصات کادر وزنه مدل GS410

● جالب است بدانید که بـرای کادر وزنه تولیدی جنرال کابین امکان نصب انواع پاراشوت های دوطرفه

بـا هوزینگ های مختلف در کابین آسانسور وجود دارد.
● جنرال کابین برای این محصول قابلیت نصب پارک پلیت را فراهم کرده است.
●این مجموعه با اضافه کردنقابلیت نصب انواع کفشک لغزشی و رولر،

استفاده از کفشک های متناسب با ظرفیت و سرعت بهتر را امکان پذیر کرده است.
● مدل کفشک های به کار برده شده برای این کادر با لنت بی صدا و ضد سایش(لغزشی) می باشند.
● قـابلیت تنظیم مجدد فلکه در سر پروژه برای این کادر وزنه تولیدی جنرال کابین وجود دارد.
● برای کادرهای تولیدی جنرال کابین مهاربندی جهت جلوگیری از خروج سیم بکسل در آسانسور های ۲:۱ و ۴:۱  تولید شده است.
● کاور بندی فلکه کادر وزنه مدل GS410 به صورت استاندارد می باشد.
● این سـازه کادر وزنه مدل GS410 قابلیت نصب انواع لودسل را دارد.
● محل مشخصی برای تعبیه و قرارگیری تراول کابل و نصب زنجیر جبران در این کادر وجود دارد.
● در این محصول سیستم اعلام پارگی بکسل وجود دارد.

سفارش کادر وزنه مدل GS410

جهت ثبت سفارش می توانید با کارشناسان ما در جنرال کابین تماس بگیرید.

محصولات مشابه

GS330

سازه یوک مدل GS330

سازه یوک مدل GS330

سازه یوک مدل GS330 قابی است که بخش های مهمی نظیر کف کابین، ترمزهای ایمنی، کفشک ها و سیم بکسل ها به آن متصل می شوند. جنس این محصول تولیدی جنرال کابین فلزی است و باید از استانداردهای لازم مثل کیفیت و استحکام بالا برخوردار باشد.

ویژگی‌های یوک آسانسور

تنظیم ارتفاع

قابلیت افزایش و کاهش ارتفاع ستون های یوک.

متریال درجه یک

استفاده از از باکیفیت ترین متریال در تولید کابین 

پیچ و مهره‌ای بودن

استفاده از پیچ مهره به جای استفاده از جوش 

رنگ

استفاده از رنگ الکترو استاتیک زد زنگ کوره ای

وجه تمایز یوک های جنرال‌کابین

سازه یوک مدل GS330

● از مهمترین ویژگی های یوک مدل GS330 می توان به قابلیت افزایش و کاهش ارتفاع ستون های یوک کابین آسانسور اشاره کرد.
● همچنین، قابلیت تعبیه وزنه برای بهبود مرکز ثقل کابین آسانسور از مهمترین ویژگی های این محصول است.
● ایزوله کامل کابین با یوک مدل GS330 به وسیله لاستیک های بافرهای با کیفیت.
● قابلیت تنظیم دقیق دهنه ریل.
● ازدیگر مشخصات مهم این محصول می توان به قابلیت نصب انواع پاراشوت های دوطرفه با هوزینگ های مختلف اشاره کرد.
● اما قابلیت نصب پارک پلیت از دیگر مشخصات این محصول جنرال کابین است .
● قابلیت نصب اونواع کفشک لغزشی و رولر
استفاده از کفشک های متناسب با ظرفیت و سرعت.
● کفشک های با لنت بی صدا و ضد سایش(لغزشی).
● این یوک مدل GS330 قابلیت تنظیم مجدد فلکه در سر پروژه دارد.
● یوک مدل GS330 دارای مهاربند جهت جلوگیری از خروج سیم بکسل در آسانسور های ۲:۱ و ۴:۱ .
● کاور بندی فلکه یوک مدل GS330 به صورت استاندارد.
● ضمنا، این یوک قابلیت نصب انواع لودسل دارد.
● تعبـیه محل قرارگیری تراول کابل و نصب زنجیر جبران.
● این یوک مدل GS330 مجهز به سیستم اعلام پارگی بکسل می باشد.

خرید سازه یوک مدل GS330

جهت کسب اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید.

محصولات مشابه

GS320

سازه یوک مدل GS320

سازه یوک مدل GS320

مهمترین ویژگی‌های سازه یوک مدل GS320

تنظیم ارتفاع

قابلیت افزایش و کاهش ارتفاع ستون های یوک.

متریال درجه یک

استفاده از از باکیفیت ترین متریال در تولید کابین 

پیچ و مهره‌ای بودن

استفاده از پیچ مهره به جای استفاده از جوش 

رنگ

استفاده از رنگ الکترو استاتیک زد زنگ کوره ای

سازه یوک مدل GS320

وجه تمایز براکت های جنرال‌کابین

● در یوک مدل GS320 امـکان افزایش و کاهش ارتفاع ستون ها وجود دارد. 
● همچنین این محصول قابـلیت تعبیه وزنه برای بهبود مرکز ثقل کابین آسانسور دارد.
● ایزوله کامل کابین با سازه یوک مدل GS320 و لاستیک های ضربه گیر امکان پذیر شده است.
● ازدیگر قابـلیت های این سازه می توان به تنظیم دقیق دهنه ریل آسانسور اشاره کرد.
● ضمنا نــصب انواع پاراشوت های دو طرفه با هوزینگ های مختلف در کابین آسانسور سازگار است.
● وقـابلـیت نصب پارک پلیت برای این محصول امکان پذیر شده است.
● برای نصـب انواع کفشک لغزشی و رولرها با یوک مدل GS320 امکان پذیر است.
مجـهز به کفشک های متناسب با ظرفیت و سرعت کابین آسانسور.

● استفـاده از کفشک هایی با لنت بی صدا و ضد سایش.
● امـکـان تنظیم مجدد فلکه آسانسور سر پروژه برای این محصول وجود دارد.
● یوک کابین تولید شده در جنرال کابین مـجهز به مهاربنـد جهت جلوگیری از خروج سیم بکسل در آسانسور های ۲:۱ و ۴:۱ می باشد.

نصب سازه یوک مدل GS320

جهت کسب اطلاعات بیشتر و ثبت سفارش و یا نصب این محصول می توانید با کارشناسان ما در جنرال کابین تماس بگیرید.

تمامی محصولات و قطعات و کابین های طراحی شده و تولید شده در این مجموعه از بهترین متریال می باشند.

می توانید برای دیدن کاتالوگ این محصول و سایر محصولات موجد در جنرال کابین تماس بگیرید.

جنرال کابین بزرگترین تولیدکننده انواع کابین آسانسور.

محصولات مشابه

GS310

سازه یوک مدل GS310

سازه یوک کابین آسانسور مدل GS-310

سازه یوک مدل GS310 قابی است که شامل بخش های مهمی نظیر کف کابین، ترمزهای ایمنی، کفشک ها و سیم بکسل ها به آن متصل می شوند، می باشد. جنس این سازه کابین از فلز است و دارای  استانداردهای لازم مثل کیفیت و استحکام بالا می باشد.

ویژگی‌های براکت آسانسور

تنظیم ارتفاع

قابلیت افزایش و کاهش ارتفاع ستون های یوک.

متریال درجه یک

استفاده از از باکیفیت ترین متریال در تولید کابین 

پیچ و مهره‌ای بودن

استفاده از پیچ مهره به جای استفاده از جوش 

رنگ

استفاده از رنگ الکترو استاتیک زد زنگ کوره ای

سازه یوک مدل GS310

وجه تمایز براکت های جنرال‌کابین

مهمترین ویژگی های سازه یوک مدل GS310 تولید شده در جنرال کابین:

● قـابلیت افزایش و کاهش ارتفاع ستون های سازه یوک مدل GS310 .
● تعبیه وزنه برای بهبود مرکز ثقل کابین.
● ایجاد ایزوله کامل کابین(با استفاده از لاستیک های ضربه گیر) با یوک.
● قابلیـت تنظیم دقیق دهنه ریل.
● امـکان نصب انواع پاراشوت های دوطرفه با هوزینگ های مختلف در یوک کابین.
● نصب پارک پلیت.
● قابلیت نصب انواع کفشک لغزشی و رولر.
استفاده از کفشک های متناسب با ظرفیت و سرعت.
● کفشک هایی با لنت بی صدا و ضد لغزش.
● تنظیم مجدد فلکه در سر پروژه امکان پذیر است.
● مهاربند جهت جلوگیری از خروج سیم بکسل در آسانسور های ۲:۱ و ۴:۱ .
● کاور بندی استاندارد فلکه.
● نصب انواع لودسل.
● تـعبیه محل قرارگیری تراول کابل و نصب زنجیر جبران.
● مجهز سیستم اعلام پارگی بکسل.

شما می توانید جهت کسب اطلاعات بیشتر برای سفارش سازه یوک مدل GS310 با ما تماس بگیرید.

این قطعه با متریال درجه یک و با کیفیت طراحی و تولید شده است.

تمامی قطعات تولید شده در جنرال کابین دارای استاندارد می باشد.

محصولات مشابه

دکور کابین آسانسور مدل G13

دکور کابین آسانسور مدل G13

دکور کابین آسانسور​ مدل G13

برای اینکه بتوانید بهترین مدل کابین آسانسور را پیدا کنید، قبل از هر چیز باید نوع کاربری آن را به صورت واضح مشخص کنید. بررسی‌ها نشان می‌دهد که کابین آسانسور G13 یکی از بهترین مواردی است که پیش روی شما قرار دارد. بیشترین کاربرد این کابین آسانسور مربوط به ساختمان‌های مسکونی است. چنانچه شما برای ساختمان مسکونی خود به دنبال یک مورد مناسب هستید، بدون شک این مورد برای شما بسیار بهتر خواهد بود. یکی دیگر از کاربری‌های این کابین در داخل ویلاها است. به‌طور کلی می‌توان این‌گونه نتیجه گرفت که این کابین آسانسور برای ویلاها و ساختمان‌های مسکونی بسیار عالی است که شما هم می‌توانید از این شرایط ویژه به نفع خود استفاده کنید.

کاربری

مناسب هتل، آپارتمان، مراکز تجاری و…

متریال

استـیل های وارداتـی 304 نگیــر با ضخامت 0.7

سبک معماری

کلاسیک

نقشه‌ها

تمای محصولات دارای نقشه طراحی میباشند

اطلاعات دقیق محصول
 • ظرفیت : 4 تا 21 نفره
 • ارتفاع کابین : 220 تا 280 سانتی متر 
 • سنگ : نجف آباد، گلدن بلگ، لاشتر  
 • تجهیزات جانبی : کادر وزنه، یوک نرده روی کابین، سینی زیر درب، کفشک، ضربه گیر 

نوع درب کابین آسانسور G13

 یکی از نکات بسیار مهمی که باید در تهیه کابین آسانسور به آن دقت کرد نوع درب کابین است. در واقع هر کابین آسانسور،  شرایط خاص خود را دارد که شما باید بررسی‌های لازم را در این مورد به خوبی انجام دهید. به همین جهت شما باید بدانید که این کابین برای موارد دو درب تونلی قابل استفاده نخواهد بود. از طرفی این کابین برای آسانسورهای تک درب بسیار عالی است که شما می‌توانید به‌راحتی از آن بهره‌مند شوید. شرکت جنرال کابین برای اینکه شرایط بهتری را برای شما به وجود بیاورد، این مدل را با نمونه‌های دو درب مجاور نیز سازگار کرده است که شما می‌توانید از این شرایط عالی به سود خود استفاده کنید. بر همین اساس شما برای موارد تک درب و دو درب مجاور بدون هیچ مشکلی از این مدل بهره خواهید برد.

متریال سازنده کابین آسانسور G13

متریال سازنده هر کابین آسانسور، نشان‌دهنده کیفیت نهایی آن است که باید به آن دقت کافی را داشته باشید. با توجه به اینکه کابین آسانسور G13 مدرن است، اصلی‌ترین بخش سازنده آن استیل است. به همین جهت ورقه‌های استیل با ضخامت 7/0 میلی‌متر در این کابین آسانسور به کار رفته‌اند. با توجه به وارداتی بودن استیل ۳۰۴ نگیر، کیفیت آن نیز بسیار عالی خواهد بود. نور به کار رفته در این کابین آسانسور نیز با توجه به طراحی آن مشخص خواهد شد. به‌طور کلی چراغ‌ها به صورت LED‌ و هالوژن هستند. ذکر این نکته ضروری است که روشنایی در این کابین به دو صورت مهتابی و آفتابی است که با توجه به طراحی کابین آسانسور مشخص می‌شود.

سنگ کف کابین آسانسور G13

در بین متریال سازنده کابین آسانسور قسمت سنگ کف کابین آسانسور از اهمیت زیادی برخوردار است. نوع سنگ در این کابین بر اساس دیزاین و طراحی کابین خواهد بود. این بدان معنا است که رنگ و طرح کابین آسانسور در این مورد بسیار حائز اهمیت خواهد بود. به‌طور مثال سنگ گلدن بلک یکی از بهترین سنگ‌هایی است که می‌توان برای نصب آن اقدام کرد. همچنین موارد دیگری همچون امپرادو و نجف‌آباد نیز در این کابین آسانسور قابل پیاده‌سازی هستند که شما می‌توانید از آن به خوبی استفاده کنید و یک کابین زیبا را از شرکت جنرال کابین تحویل بگیرید.

اندازه های دکور

عرض و طول کابین با توجه به ظرفیت کابین و چاه  تغییر میکند اما در صورت کلی بین 230 تا 280 سانتی متر ارتفاع و عرض درب ها بین 80 تا 120سانتی متر میباشد.

دکور کابین آسانسور مدل G11

دکور کابین آسانسور مدل G11

دکور کابین آسانسور​ مدل G11

هنگامی که شما در حال بررسی کاربری کابین‌های تولید شده توسط شرکت جنرال کابین هستید، حتما باید توجه ویژه‌ای نیز به کابین آسانسور G11 داشته باشید. در حال حاضر از این کابین در موارد مختلفی استفاده می‌شود که شما حتما باید به این مورد دقت کافی را داشته باشید. با این حال کاربرد اصلی این کابین آسانسور برای آپارتمان‌های مسکونی است که حجم زیادی از خرید را به خود اختصاص می‌دهند. این نکته را فراموش نکنید که این کابین برای ساختمان‌های اداری و تجاری نیز بسیار مناسب است. به همین علت ارگان‌ها و ادارات مختلف نیز می‌توانند از کابین آسانسور G11 برای خود استفاده کنند. همچنین می‌توان از این کابین در آسانسور ویلاها نیز استفاده کرد. با توجه به شرایط خاصی که در این بخش وجود دارد، شما این امکان را خواهید داشت که از این کابین آسانسور در ساختمان‌های مختلفی استفاده کنید.

کاربری

مناسب هتل، آپارتمان، مراکز تجاری و…

متریال

استـیل های وارداتـی 304 نگیــر با ضخامت 0.7

سبک معماری

 کلاسیک، مدرن

نقشه‌ها

تمای محصولات دارای نقشه طراحی میباشند

اطلاعات دقیق محصول
 • ظرفیت : 4 تا 21 نفره
 • ارتفاع کابین : 220 تا 280 سانتی متر 
 • سنگ : نجف آباد، گلدن بلگ، لاشتر  
 • تجهیزات جانبی : کادر وزنه، یوک نرده روی کابین، سینی زیر درب، کفشک، ضربه گیر ظرفی

نوع درب کابین آسانسور G11

زمانی که شما می‌خواهید یک کابین آسانسور را خریداری کنید، حتما باید عوامل مختلفی را بررسی نمایید. یکی از همین موارد مهم، نوع درب کابین آسانسور خواهد بود. یکی از فاکتورهای مهم در هنگام خرید کابین آسانسور این است که آیا با نوع درب آسانسور همخوانی دارد یا خیر. به همین علت شما باید بررسی لازم را برای کابین آسانسور G11 نیز انجام دهید. در صورتی که آسانسور شما از نوع دو درب تونلی است، این کابین برای شما مناسب نخواهد بود. البته در این زمینه جای نگرانی وجود ندارد زیرا مجموعه جنرال کابین مدل‌های مختلفی از کابین‌های آسانسور تولید کرده است که می‌توان از آن‌ها برای دو درب تونلی استفاده کرد. البته کابین آسانسور G11 نیز برای موارد دو درب مجاور، بسیار عالی است که در صورت نیاز می‌توانید از آن بهره ببرید.

متریال سازنده کابین آسانسور G11

به طور قطع هر چقدر متریال بهتری برای ساخت کابین آسانسور G11 به کار برده شود، میزان عمر مفید آن نیز بیشتر خواهد بود. خوشبختانه شرکت جنرال کابین در این مورد بسیار عالی عمل کرده است و بهترین متریال را به کار برده است. استفاده از استیل وارداتی ۳۰۴ نگیر نشان می‌دهد که این شرکت اهمیت زیادی به کیفیت کابین آسانسور می‌دهد. در حال حاضر این ورق‌های استیل با ضخامت 7/0 میلی‌متر تولید شده‌اند و نقش بسیار مهمی در ساخت کابین آسانسور دارند. همچنین تامین روشنایی کابین آسانسور نیز توسط شلنگی وارداتی انجام می‌شود که از بهترین اجناس داخل بازار است. وجود این متریال‌های باکیفیت نشان می‌دهد که این مدل از کابین آسانسور از کیفیت بی‌نظیری برخوردار است پس از این مورد به صورت ویژه استفاده کنید.

سنگ کف کابین آسانسور G11

یکی از بخش‌های مهم کابین آسانسور که کمتر مورد توجه قرار می‌گیرد سنگ کف کابین آسانسور است؛ این در حالی است که این بخش، نقش بسیار مهمی در زیباسازی فضای داخلی کابین دارد. در مدل G11 نیز با توجه به نوع دیزاین داخلی از سنگ‌های متفاوتی استفاده می‌شود. در واقع رنگ سنگ باید با سایر اجزای کابین هماهنگی داشته باشد. در حال حاضر سنگ‌هایی نظیر نجف‌آباد، امپرادو و گلدن بلک برای کف این کابین آسانسور به کار می‌روند که شما می‌توانید از آن لذت ببرید.

اندازه های دکور

عرض و طول کابین با توجه به ظرفیت کابین و چاه  تغییر میکند اما در صورت کلی بین 230 تا 280 سانتی متر ارتفاع و عرض درب ها بین 80 تا 120سانتی متر میباشد.

دکور کابین آسانسور مدل G10

دکور کابین آسانسور مدل G10

دکور کابین آسانسور​ مدل G10

زمانی که شما می‌خواهید کابین آسانسور مناسب را برای خود پیدا کنید، قبل از هر چیز باید به کاربرد آن توجه داشته باشید. در واقع شما باید در ابتدا متوجه شوید که کابین آسانسور شما در چه ساختمان‌هایی قابلیت استفاده دارد. در صورتی که شما بخواهید یک کابین آسانسور با کاربرد مناسب پیدا کنید،‌ به‌طور قطع باید با ساختار کابین آسانسور G10 آشنایی لازم را پیدا کنید. اصلی‌ترین کاربرد این کابین آسانسور برای ساختمان‌های مسکونی است. با توجه به طراحی زیبا و منحصر به فردی که در این کابین آسانسور وجود دارد،‌ استفاده از آن در فضای مسکونی حس سرزندگی را در ساکنان ساختمان ایجاد می‌کند. همچنین می‌توان از این کابین آسانسور در واحدهای تجاری نیز استفاده نمود تا مشتریان امکان رفت و آمد آسان‌تری را در بین طبقات داشته باشند. با توجه به کاربردهای وسیع این کابین آسانسور، می‌توان از آن برای اهداف زیادی استفاده کرد.

کاربری

مناسب هتل، آپارتمان، مراکز تجاری و…

متریال

استـیل های وارداتـی 304 نگیــر با ضخامت 0.7

سبک معماری

حس سادگی و استفاده از نور های خطی از مشخصه این کابین است

نقشه‌ها

تمای محصولات دارای نقشه طراحی میباشند

اطلاعات دقیق محصول
 • ظرفیت : 4 تا 21 نفره
 • ارتفاع کابین : 220 تا 280 سانتی متر 
 • سنگ : نجف آباد، گلدن بلگ، لاشتر  
 • تجهیزات جانبی : کادر وزنه، یوک نرده روی کابین، سینی زیر درب، کفشک، ضربه گیر 

نوع درب کابین آسانسور G10

یکی از نکات بسیار مهم درباره خرید کابین آسانسور G10 این است که باید به نوع درب آن دقت زیادی داشته باشید، چراکه‌ آشنا نبودن با نوع درب کابین آسانسور می‌تواند منجر به اشتباهات بسیار زیادی شود؛ به همین جهت هنگام انتخاب کابین آسانسور باید به نوع درب کابین نیز دقت کرد. مدل G10 برای نمونه‌های دو درب تونلی بسیار مناسب است. از همین رو اگر قصد دارید که این نوع از آسانسور دو درب را اجرا کنید،‌ بدون شک این کابین آسانسور یک انتخاب فوق‌العاده برای شما خواهد بود. نکته جالب این است که کابین آسانسور مدل G10 برای نمونه‌های دو درب مجاور نیز به کار می‌رود. این موارد نشان‌دهنده آن است که نوع درب این کابین آسانسور برای حالت‌های مختلف مناسب است که شما می‌توانید از این فرصت بی‌نظیر به نفع خود استفاده کنید.

متریال سازنده کابین آسانسور G10

برای اینکه شما بتوانید کیفیت کابین آسانسور G10 را بسنجید، قبل از هر چیز حتما باید به متریال سازنده آن دقت داشته باشید. اصلی‌ترین عنصر سازنده این کابین آسانسور، ورق استیل ۳۰۴ نگیر است. ناگفته نماند که این استیل، وارداتی بوده و از نظر کیفیت در بالاترین سطح ممکن قرار دارد. به همین علت میتوانید از نظر کیفیت استیل، کاملا اطمینان داشته باشید. همچنین برای تامین روشنایی داخل آسانسور نیز از چراغ‌های LED استفاده شده که خوشبختانه دارای طول عمر بالایی هستند که به همین جهت شما می‌توانید از این ابزارهای ویژه برای خود استفاده کنید.

سنگ کف کابین آسانسور G10

برای این کابین میتوان از سنگ کف نجف‌آباد که یکی از بهترین نوع سنگ‌ها محسوب می‌شود استفاده کرد. با توجه به اینکه این سنگ دارای ضخامت ۳ میلی‌متری است، همین موضوع سبب شده تا جذابیت بیشتری نیز داشته باشد. به غیر از این موارد، شیشه سکوریت نیز نقش بسیار پررنگی در این کابین آسانسور دارد که شما حتما باید به اهمیت بالای آن نیز توجه داشته باشید. شیشه سکوریت به کار رفته در این مدل نیز دارای ضخامت 8/0 میلی‌متر است که شما باید به این مورد نیز دقت کافی را داشته باشید.

اندازه های دکور

عرض و طول کابین با توجه به ضرفیت کابین و چاه  تغییر میکند اما در صورت کلی بین 230 تا 280 سانتی متر ارتفاع و عرض درب ها بین 80 تا 120سانتی متر میباشد.

دکور کابین آسانسور مدل G09

دکور کابین آسانسور مدل G09

دکور کابین آسانسور​ مدل G09

هنگامی که شما می‌خواهید برای ساختمان خود یک کابین آسانسور انتخاب کنید، حتما باید موارد مختلفی را در نظر بگیرید که هر کدام آن‌ها در نوع خود حائز اهمیت هستند. کابین آسانسور G09 یکی از بهترین نوع کابین‌ها است که کاربری‌های مختلفی در آن دیده می‌شود. در حال حاضر در بسیاری از آپارتمان‌های مسکونی از این کابین آسانسور استفاده می‌شود. نکته مهم این است که این مدل برای برج‌های مسکونی نیز گزینه فوق‌العاده‌ای خواهد بود. همچنین در صورتی که شما برای ساختمان تجاری به کابین آسانسور نیاز دارید این مدل بسیار عالی خواهد بود. بررسی‌ها نشان می‌دهد که استفاده از کابین آسانسور G09 در محیط‌های ویلایی امکان‌پذیر است که شما می‌توانید بعد از بررسی کامل شرایط در این مورد تصمیم لازم را بگیرید. به‌طور کلی به شما توصیه می‌شود که از این کابین آسانسور برای نمای ساده استفاده کنید زیرا کاربرد بهتری دارد.

کاربری

مناسب هتل، آپارتمان، مراکز تجاری و…

متریال

استـیل های وارداتـی 304 نگیــر با ضخامت 0.7

سبک معماری

سبک مدرن

نقشه‌ها

تمای محصولات دارای نقشه طراحی میباشند

اطلاعات دقیق محصول
 • ظرفیت: 4 تا 21 نفره
 • ارتفاع کابین : 220 تا 280 سانتی متر 
 • سنگ : نجف آباد، گلدن بلگ، لاشتر  
 • تجهیزات جانبی : کادر وزنه، یوک نرده روی کابین، سینی زیر درب، کفشک، ضربه گیر 

نوع درب کابین آسانسور G09

یکی از مهم‌ترین نکاتی که شما باید درباره کابین آسانسور G09‌ بررسی کنید نوع درب آن است. این عامل نقش بسیار مهمی در خرید کابین آسانسور دارد که حتما باید توجه ویژه‌ای به آن کرد. در صورتی که آسانسور شما از نوع دو درب تونلی است، این کابین سازگاری لازم را با آن ندارد. بر همین اساس در چنین شرایطی باید به سراغ سایر مدل‌ها بروید. به‌طور کلی امروزه آسانسورهای دو درب مجاور توسعه زیادی پیدا کرده‌اند و در بسیاری از ساختمان‌ها می‌توان آن‌ها را مشاهده کرد. خوشبختانه این کابین آسانسور برای نمونه‌های دو درب مجاور بسیار عالی خواهد بود پس حتما از‌ آن به صورت ویژه بهره ببرید. به‌طور قطع نمونه دو درب مجاور نیز مزیت‌های خود را دارد که باید به آن دقت کرد. چنانچه شما قصد دارید که برای خرید این مدل از کابین آسانسور اقدام نمایید، به‌طور قطع شرکت جنرال کابین این نیاز شما را به صورت ویژه برطرف می‌کند پس از این جهت نگرانی خاصی نداشته باشید.

متریال سازنده کابین آسانسور G09

برای اینکه شما بتوانید کیفیت یک کابین آسانسور را بسنجید، باید حتما به متریال سازنده آن دقت کنید. با توجه به اینکه این مدل یک کابین مدرن به حساب می‌آید،‌ در آن از استیل وارداتی ۳۰۴ استفاده شده است که ضخامت آن نیز به 7/0 میلی‌متر می‌رسد. به غیر از این مورد، باید به راه تامین نور نیز فکر کرد که در نوع خود از اهمیت زیادی برخوردار است. تامین نور در این آسانسور توسط پلکسی صورت می‌گیرد که به همین جهت یک نمونه عالی به حساب می‌آید. خوشبختانه پلکسی تا سال‌ها دوام خواهد داشت و بدون هیچ مشکلی می‌توان از آن استفاده کرد. همچنین در صورت خرابی می‌توانید که آن را به ‌راحتی تعمیر کنید.

سنگ کف کابین آسانسور G09

سنگ کف کابین آسانسور از مهم‌ترین اجزای آن است که باید از بهترین سنگ‌ها برای آن استفاده شود. با توجه به رنگ سنگ مورد نظر، نوع سنگ نیز متفاوت خواهد بود. در حال حاضر برای کف کابین آسانسور از سنگ‌هایی نظیر لاشتر، نجف‌آباد، امپرادو و گلدن بلک استفاده می‌شود. هر کدام از این سنگ‌ها زیبایی خاص خود را دارند که شما می‌توانید با توجه به نوع نیاز خود آن را تهیه کنید.

اندازه های دکور

عرض و طول کابین با توجه به ظرفیت کابین و چاه  تغییر میکند اما در صورت کلی بین 230 تا 280 سانتی متر ارتفاع و عرض درب ها بین 80 تا 120سانتی متر میباشد.